Voorbereiding basisschool

Voorbereiding op de basisschool

In dit artikel willen wij graag aandacht besteden aan de oudste peuters van Altijd Lente en de voorbereiding op de basisschool.

Tegenwoordig is er veel te doen om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De VVE is er om kinderen tussen de 2,5 tot 6 jaar te stimuleren in hun ontwikkeling. Hiervoor zijn er programma’s ontwikkeld als startblokken, kaleidoscoop, piramide ect. De programma’s hebben als doel een slechte start op de basisschool te voorkomen en een meer doorgaande lijn creëren van de kinderopvang naar het basisonderwijs doordat er op beide plekken hetzelfde educatieve programma wordt geboden.

De kinderen van Altijd Lente stromen uit naar verschillende scholen in de buurt. Verschillende scholen betekent een verschil in visie en al dan niet een ander educatief programma en aanpak. De afgelopen periode hebben we gekeken naar welke scholen de kinderen uitstromen en zijn daar gaan praten. Hoe is de aansluiting en start momenteel en op welke punten kunnen we dit verbeteren?

Binnen Altijd Lente zijn we vervolgens met deze informatie aan de gang in een werkgroep bestaande uit een pedagogisch medewerker van elke groep en mijzelf als discussie leider. Wat kunnen we met de informatie en wat zien we zelf als aanvulling op wat we al doen?

Deze brainstorm levert een plan op wat zich focust op kinderen van 3 a 3,5 jaar tot 4 jaar. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt en richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden. Hieronder een korte impressie van de bevindingen en ideeën.

Motorisch bijvoorbeeld zien we in de loop der jaren dat kinderen minder goed lopen en qua zelfstandigheid dat kinderen zich minder makkelijk zelf aankleden. Dit geldt ook als het gaat om de mondmotoriek en het gebruik van spenen en flessen. Veel speen en flesgebruik kan invloed hebben op problemen met articuleren. De fijne motoriek is rond deze leeftijd steeds meer klaar om bijvoorbeeld te knippen, prikken met een prikpen en een pen te gebruiken met de pengreep.

De cognitieve ontwikkeling op het gebied van geheugen en concentratie worden steeds belangrijker rond de tijd dat kinderen naar school gaan. Kunnen kinderen al wat langer aan 1 taakje werken en kunnen ze hierbij rustig op hun stoel blijven zitten? Ook het vooraf maken van plannetjes en nabespreken valt onder deze ontwikkeling. Dit gebeurt in een kringgesprek. Hierin wordt het gesprek gestart met vragen als; waar wil je straks mee spelen en wat heb je gedaan en wat vond je bijv. het leukst? Maar ook meer terug in de tijd; wat heb je van het weekend gedaan? Dit navertellen wordt door de pedagogisch medewerker ondersteund door bijvoorbeeld de verhalen uit de schriftjes. Naast dat het kringgesprek een beroep doet op de cognitieve ontwikkeling (geheugen) is dit natuurlijk ook een oefening m.b.t. taal en de sociale vaardigheden (als op je beurt wachten, naar elkaar luisteren en spreken in openbaar). Een andere manier om hier aandacht aan te besteden bij de grotere peuters is het doen van simpele gezelschapspellen als memorie en domino.

De peutergroepen zijn stap voor stap bezig met deze nieuwe ontwikkelingen zoals hierboven en er is bijv. een ‘3 plus kast’ met speelgoed voor deze leeftijd gecreëerd.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Door Vanessa Meerhoff, 4 april 2011

| maandag 4 april 2011 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf