Trots op het vak

Sleutelrol voor pedagogisch medewerker

In 2005 beschreef Marike Vroon in tijdschrift Kinderopvang al dat de pedagogisch medewerkers (toen nog leidsters genoemd) een sleutelrol hebben op de groepen. Altijd Lente ondersteund deze visie. Je kunt een prachtig pand hebben met het mooiste speelgoed maar bij Altijd Lente hebben we dikwijls geroepen dat goede opvang zelfs in een garage kan!

Helaas is het beeld van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang nog te vaak ‘thee drinken terwijl de kinderen spelen.’ In dit stuk probeer ik meer inzicht te geven in de sleutelrol; Wat doe je allemaal als pedagogisch medewerker op een dag en met welk doel? De doelen van de kinderopvang zijn in de loop der jaren uitgebreid, en geeft hierbij een belangrijke rol aan pedagogisch medewerkers als het gaat om de opvoeding van kinderen.

Deze pedagogische basisdoelen zijn geformuleerd door Marianne Riksen Walraven;
1. Het bieden van een gevoel van (emotionele) veiligheid
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie
4. Kinderen de kans geven om zich de normen en waarden van de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Kinderen moeten zich als eerste emotioneel veilig voelen op een groep; vertrouwd zijn met de ruimte, de verschillende kinderen en natuurlijk de pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de dag volgens een bepaalde structuur verloopt. Deze structuur geeft kinderen duidelijkheid en veiligheid; de dag wordt meer voorspelbaar. Verder zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat het contact met andere kinderen in goede banen wordt geleid. Cruciaal voor het gevoel van veiligheid is dat er wordt ingespeeld op de behoefte en signalen van de kinderen en daarvoor kijkt en luistert de pedagogisch medewerker naar de kinderen en speelt in op wat zij signaleert.

Voor het ontwikkelen voor de persoonlijke competentie kun je o.a. denken aan de verschillende ontwikkelingsgebieden bijv. de taalontwikkeling. Pedagogisch medewerkers bieden veel taal aan op de groepen en geven kinderen daarna de ruimte om hierop te antwoorden of te reageren. Door te benoemen wat gaat komen of wat pedagogisch medewerker zelf doet (ik ben boterhammen aan het smeren), leren kinderen nieuwe woorden en weten ze waar ze aan toe zijn; dit draagt weer bij aan het gevoel van veiligheid. Om een ander voorbeeld te geven; kinderen ontwikkelen motorisch niet zo snel als ze vaak in een wipper zitten. Daarom creëren pedagogisch medewerkers situaties door bijvoorbeeld veel ruimte te geven op de babymat zodat de baby’s kunnen rollen en kunnen zien wat de ‘grotere’ doen.

Wat kinderen van elkaar leren op sociaal gebied is afhankelijk van de pedagogisch medewerker. Kinderen betrekken bij het troosten van een verdrietig kind is ontzettend leerzaam en ook het stimuleren van ‘het elkaar helpen’ bijv. bij het maken van een moeilijke puzzel, speelgoed delen en omdebeurt met iets te spelen.
Het eigen maken van normen en waarden komen ook terug op de groep; elkaar geen pijn doen, voorzichtig omgaan met spullen, respectvol omgaan met natuur etc. Deze zaken leren kinderen doordat er begeleiding van de pedagogisch medewerker is.

Daar houdt het nog niet op want om bovenstaande goed te kunnen doen is er algemene kennis nodig over de ontwikkeling van kinderen, kennis over verzorging en is het natuurlijk belangrijk dat de pedagogisch medewerkers elk kind goed kennen. Het vraagt verder om organisatie vermogen; situaties kunnen structureren, observeren, analyseren, creatief zijn in het bedenken van oplossingen, activiteiten bieden zowel individueel als aan de groep en natuurlijk veel geduld en warmte!

Verder werk je nauw samen met collega’s en dus is het van belang om af te blijven stemmen met collega’s (o.a. op een lijn blijven naar de kinderen toe) en contact te onderhouden met ouders over ontwikkeling en stimulering van het kind. Natuurlijk heeft pedagogisch medewerker hier ook kennis nodig over hygiënisch werken en veiligheid op de groepen.

Goede opvang valt of staat bij de pedagogisch medewerker en al deze vaardigheden!
Laatste vroeg een collega aan mij wat ik graag zou willen bereiken. Graag zou ik willen bijdrage aan de beroepstrots van de pedagogisch medewerker!

Door Vanessa Meerhoff, 6 juni 2011

| zondag 5 juni 2011 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf