Onderzoek naar pedagogische kwaliteit door NCKO

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

In mijn vorige blog had ik het er al even over; het onderzoek door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Het NCKO heeft een kwaliteitsmonitor ontwikkeld om de kwaliteit van de opvang voor nul tot en met vierjarigen te kunnen meten. Kinderopvang organisaties kunnen dit zelf doen.

Altijd Lente heeft kwaliteit hoog in het vaandel en is bewust kritisch naar eigen aanbod. Hoe doen we het en wat zijn de punten waar we in kunnen verbeteren en verfijnen? De kwaliteitsmonitor is dus een mooi instrument om te gebruiken en zelf een inschatting te maken. We hebben ervoor gekozen om een stap verder te gaan; een nulmeting pedagogische kwaliteit door de onderzoekers van het NCKO zelf.

De afgelopen weken was het voor ons zover en hebben we ons ‘laten beoordelen’ aan de hand van observaties op de groepen, het filmen van alle vaste medewerkers en planningen van kind en personeel. Vorige week zijn de laatste observaties afgerond.

Wat en hoe is er precies gemeten? Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

“Kwaliteit van de leefomgeving”.
De observator van het NCKO heeft hiervoor gekeken naar de ruimte; hoe is deze ingericht, zijn er speelhoeken, welk speelgoed is er en wat kunnen de kinderen zelf pakken? Daarnaast is er ook aandacht voor zaken van een meer organisatorische aard; hoe vaak gaan we naar buiten en bieden we activiteiten en hoe verloopt het brengmoment?

“Interactievaardigheden”.
Alle vaste medewerkers zijn op 3 momenten gefilmd. Deze films worden door het NCKO gescoord op de 6 vaardigheden van de medewerker in interactie met de kinderen te weten; sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen.

“Structurele kwaliteit”
Factoren die van invloed zijn op deze kwaliteit zijn de werkdagen van de medewerkers op een groep en de dagen welke elk kind naar Altijd Lente komt. Hoe meer overlap des te hoger de stabiliteit.

De observaties en het filmen was natuurlijk spannend voor de medewerkers op de groep. En dat blijft het nog even… De resultaten verwachten we voor het einde van het kwartaal!

| dinsdag 13 maart 2012 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf