Filosoferen met kinderen en samen leren spelen

 
Openstaan voor anderen, je kunnen uiten in een groep en het ontwikkelen van een onderzoekende houding zijn belangrijke punten binnen het nieuwe programma voor peuters vanaf 3 jaar.

Op de peutergroepen komen kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt hier gedurende deze periode op speelse wijze aandacht besteed aan de voorbereiding op school. Voorbeelden hiervan zijn: ontwikkeling van zelfstandigheid, spelenderwijs oefenen met pengreep, vormen, tellen, tegenstellingen etc. Vanaf 3 jaar breekt er een belangrijke periode aan voor de ontwikkeling van het samenspel. Kinderen maken dan een start met het ‘met’ elkaar spelen in plaats van ‘naast’ elkaar spelen zoals in de periode hiervoor. Tevens kunnen ze op deze leeftijd steeds beter gesprekjes voeren met volwassenen en onderling.

Filosoferen met kinderen en samen leren spelen

Aanbod

Altijd Lente ziet in deze laatste punten belangrijke extra ontwikkelkansen voor deze kinderen en heeft hierop een programma ontwikkeld voor 2 à 3 ochtenden in de week. Elke ochtend kent twee vaste onderdelen: filosoferen met kinderen en samen leren spelen. Doordat dit groepje kinderen enkel uit leeftijdsgenoten bestaat, verdiepen kinderen in hun ontwikkeling op verschillende vlakken.

Om te beginnen maken kinderen kennis met waarden als jezelf kunnen zijn, je inleven in een ander, van elkaar leren en samen doen. Deze waarden komen terug in de begeleiding tijdens de activiteiten. Daarnaast worden de thema’s gericht gekozen zodat kinderen in aanraking komen met diversiteit en de normen en waarden van anderen leren kennen. Voorbeelden van thema’s zijn; Wie ben ik?, waarnemen, groot/klein.

Ten tweede worden de kinderen tijdens het onderdeel ‘filosoferen met kinderen’ geprikkeld tot nadenken. De medewerkers stellen veel vragen en kinderen worden uitgenodigd om op elkaar te reageren.
Daarnaast komt uiteraard de taalontwikkeling uitgebreid aan bod en tevens de sociale en de morele ontwikkeling. Kinderen leren o.a.:

  • zich uiten in een groep met leeftijdsgenoten
  • naar elkaar te luisteren
  • open te staan voor anderen en hun omgeving
  • ontwikkelen een eigen drang tot ontwikkelen *
  • en ontwikkelen een onderzoekende houding **

Tot slot is het onderdeel ‘samen leren spelen’ erop gericht om bovenstaande te oefenen in een spelsituatie waarin de kinderen worden begeleid om een begin te maken met onderling samenwerken. Voorbeelden van activiteiten op dit vlak; een balspel, fantasie spel of een spel met denkwerk; hoe maken we samen een grote stevige tent?

Wat levert het tot nu toe op? Doordat de groep bestaat uit enkel kinderen van 3 jaar, verandert de dynamiek van de groep. Een activiteit kan, door deze dynamiek en de input van de kinderen, een hele andere wending krijgen. Kinderen inspireren elkaar en geven hiermee richting aan hun eigen leerproces. Verlegen kinderen leren de beurt te nemen en hun verhaal te vertellen, andere kinderen leren dat je ook veel plezier kunt beleven aan het verhaal van een ander. Elk kind leert iets unieks wat hem of haar versterkt en verder brengt.

* In het boek “Kriebels in je hersenen’ van N. Bodegraven (2005) wordt aangegeven dat door deze gesprekjes te voeren met kinderen, en de gesprekjes die de kinderen hebben onderling, de kinderen hun eigen drang tot ontwikkelen stimuleren.

Nanda van Bodegraven en Tamar Kopmels, Kriebels in je hersens – Activiteiten en gesprekken met jonge kinderen (2005)

** Uit een Zweeds onderzoek (Ann Philgren) blijkt dat kinderen die door elke week een half uur te filosoferen; een onderzoekende houding ontwikkelen.

Ann S. Pihlgren, Socrates in the classroom – Rationales and effects of philosophising with children (Stockholm University, 2008)

| maandag 2 juli 2012 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf