Peutersportdag

Peutersportdag, lekker bewegen en meer!

Binnen Altijd Lente bewegen we altijd al veel; we hebben een gym en yoga programma voor de peuters en op de babygroepen geven we de baby’s veel beweegruimte. De groepen hebben grote matten waar de baby’s naar hartenlust kunnen oefenen met rollen, zitten etc. Als extra hebben we deze zomer voor alle peuters een peutersportdag georganiseerd.

De organisatie van de peutersportdag ziet er als volgt uit. De peuters worden in kleine groepjes verdeeld. Elk team kiest een kleur en heeft een voor hen bekende medewerker als begeleider. Op deze manier is het vertrouwd en herkenbaar voor de kinderen en is er veel ruimte voor individuele aandacht. Alle activiteiten hebben een cijfer en er wordt om de 10 minuten doorgeschoven naar de volgende activiteit.

Wat leren kinderen nog meer van een sportdag? Uiteraard worden de kinderen motorisch uitgedaagd, ze proberen nieuwe bewegingen uit en tasten hun eigen fysieke grenzen af. Oog-hand coördinatie en ruimtelijk inzicht wordt gestimuleerd tijdens het gooien etc. Voorbeelden van de activiteiten zijn; hoepelgooien, lopen met een aardappel op lepel en met als favoriet het zaklopen.

Andere leermomenten kun je creëren door de juiste begeleiding te bieden. Door bijvoorbeeld met woorden aan te geven aan wat de kinderen doen of gaan doen, leren de kinderen nieuwe woorden maar ontwikkelen ook hun cognitie. Denk hierbij aan woorden als onderdoor, overheen, erlangs/achterlangs. Het nadoen van een oefening door de kinderen, doet een beroep op geheugen, concentratie en dus cognitie. Doordat de groepjes een kleur hebben leren kinderen spelenderwijs de kleuren. En door het doordraaien naar andere activiteiten maken kinderen kennis met tellen en cijfers.

Sociale vaardigheden leer je tevens door de juiste begeleiding. Kijkend naar activiteiten als kegels omgooien, met aardappel op lepel lopen, zien we dat deze activiteiten vooral gericht zijn op de sociale vaardigheid ‘om de beurt’. Wat leren kinderen hiervan?

Ten eerste leren de kinderen zich te presenteren/te laten zien binnen de groep. Dit kan spannend zijn en vraagt een ondersteunende houding van de medewerker. Doordat de sfeer positief en ondersteunend is draagt dit bij aan het zelfvertrouwen.

De kinderen moedigen elkaar aan en geven een applaus aan het eind. Kinderen lachen verlegen of glunderen van trots!

Ten tweede maken de andere kinderen spelenderwijs kennis met ‘op je beurt te wachten’ en dus eigen behoefte even uit te stellen. Dit maakt plaats voor waarden als; kijken naar elkaar, elkaar ondersteunen/helpen en elkaar aanmoedigen. De medewerkers geven hier het goed voorbeeld in.

Kinderen willen elkaar graag helpen; een ander kind schiet te hulp als de aardappel van de lepel valt, door de aardappel op te pakken en weer op de lepel te leggen.

Ten derde leren kinderen dat ‘samen zijn’ leuk kan zijn doordat ze samen dingen beleven, samen genieten en lol maken. Ze maken daarbij kennis met zaken als verdraagzaamheid en acceptatie. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen wat een 2 jarige peuter kan en wat een peuter van bijna 4 kan. Daarnaast heeft elk kind zijn talenten en andere interesse speelt ook een rol.

Deze laatste waarden sluiten aan bij de visie van Altijd Lente waar aandacht is voor specifieke waarden als: zelfrespect ontwikkelen, anderen en hun omgeving belangrijke uitgangspunten zijn. De waarden komen als vanzelf naar voren in de spellen, maar hoe besteden we binnen Altijd Lente in het pedagogisch handelen aandacht aan deze meer specifieke waarden?

Om te beginnen zorgen we voor een veilige basis; een vertrouwde groep. In de begeleiding wordt er benadrukt dat ieder kind erbij hoort. Activiteiten en rituelen worden aangepast zodat elk kind op zijn eigen niveau mee kan doen. Kinderen worden op hun niveau gestimuleerd en dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid.

Of een kind de bal in één keer of in twee keer in de emmer gooit; beiden ontvangen applaus!

Daarnaast zorg je voor vertrouwde band tussen kinderen. Hiervoor worden de interacties tussen de kinderen begeleid; er wordt gepraat en naar elkaar geluisterd. Kinderen die erbuiten dreigen te vallen worden geholpen bij het vinden van een speelmaatje.

Alle kinderen worden om de beurt aangemoedigd bij een sport activiteit. Als medewerker geef je het goede voorbeeld en stimuleer je de kinderen dit te volgen.

Tot slot geeft de medewerker ruimte voor de autonomie van het kind. Medewerkers geven kinderen de ruimte om te experimenteren. Sommige activiteiten kunnen als ‘spannend’ worden ervaren. De kinderen bepalen hier zelf of ze mee willen doen of (nog) niet. Hierdoor ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en vaardigheden om zichzelf te redden.

Kinderen mogen meedoen, hoeft niet. Sommige kinderen doen graag ‘mee’ door te kijken.

Wegens succes wordt er in het najaar weer een peutersportdag georganiseerd. Naast een leuke, ook een zeer leerzame dag voor alle peuters!

| woensdag 26 september 2012 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf