Hallo wereld!

Kinderboekenweek 2012

Afgelopen maand was de Kinderboekenweek 2012 met het thema ‘Hallo wereld!’; Het ontmoeten van culturen in verhalen en kennis maken met diversiteit. Dit jaar is het boek Pedagogisch kader: Diversiteit in kindercentra uitgekomen, met de subtitel Samen verschillend. De schrijvers in het boek nemen de volgende stelling in: De opdracht van de kinderopvang is een bijdrage te leveren aan een democratische samenleving waarin alle kinderen een plaats hebben. Een democratische samenleving begint bij het begin. Bij samen leven, samen spelen en samen doen.

Een mooie stelling waarbij een belangrijk beroep wordt gedaan op de kinderopvang en hun medewerkers. Deze diversiteit gaat verder gaat dan enkel culturele verschillen. Het gaat tevens over verschillen in interesse, sekse, beroepen etc. Graag vertel ik hoe wij binnen Altijd Lente omgaan met diversiteit.

De kinderen komen binnen Altijd Lente uiteraard ook verschillen tegen. Tijdens activiteiten en het vrije spelen maken kinderen bijvoorbeeld kennis met verschillende ontwikkelingsniveaus per groep. De babygroep heeft kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en de peutergroep 2 tot 4 jaar. Verschil in interesse speelt uiteraard ook; zo vindt de één fysieke uitdaging het einde en is hier gedreven in, terwijl de ander liever grapjes maakt met zijn buurman.

Hoe leren kinderen op een positieve en respectvolle manier omgaan met de verschillen? Kinderen leren door te kijken naar volwassenen, dit na te doen en ermee te experimenteren. Dit geldt ook voor het omgaan met verschillen; volwassenen hebben een voorbeeld functie. Binnen Altijd Lente zijn we ons hiervan bewust en gebruiken we ons gedrag ook om kinderen iets te leren. Hieronder geef ik aan hoe wij dat doen.

Het creëren van een wij-gevoel is een manier om kinderen te leren omgaan met diversiteit. Hierbij spelen waarden als verdraagzaamheid en acceptatie een grote rol. Kinderen voelen dat het een vertrouwde groep is waar ieder zichzelf kan zijn en ieder zijn eigen unieke plekje heeft.

Het hebben van een positief wij-gevoel heeft een positieve betekenis, geeft vertrouwdheid en houvast.

De peuters denken mee in wat ze gaan doen die dag. Er wordt teruggekeken op wat er is gedaan die dag en hoe dat door de verschillende kinderen is beleefd. Op deze manier maakt een groep geschiedenis en bijdraagt aan het positieve wij-gevoel.

Naast het creëren van een positief wij-gevoel dragen we besteden we bij Altijd Lente aandacht aan een positieve begeleiding van de interacties tussen de kinderen. We maken kinderen op een positieve manier attent op elkaar en stimuleren kinderen naar elkaar te kijken en te luisteren. Dit draagt bij aan de vertrouwde relaties tussen de kinderen.

Alle kinderen worden tijdens een knutselactiviteit om de beurt aangemoedigd om te vertellen wat ze hebben gemaakt. De medewerker stimuleert de kinderen om elkaars knutselwerk te bekijken.

Ten derde geven we elk kind de ruimte om eigen grenzen te verkennen en te uiten. Kinderen bouwen hierdoor zelfvertrouwen op.

Tijdens een dansactiviteit mogen alle kinderen op hun manier meedoen; sommige kinderen staan graag in het middelpunt en een andere juist niet.

Naast bovengenoemde punten die betrekking op de begeleiding en benadering van de kinderen, besteden we aandacht aan diversiteit door te werken met thema’s. Voorbeelden hiervan zijn jongen/meisje, ‘smakelijk eten’ met gerechten uit andere landen.

Cultureel gezien heeft Altijd Lente weinig diversiteit in populatie kinderen. We laten deze verschillen terugkomen bij het aanbieden van bepaalde materialen als muziek uit andere landen, verschillend uitziende poppen en personages in prentenboeken. De boeken van de kinderboekenweek zijn hier leuke voorbeelden van.

Leestips vanuit de kinderboeken week:

  • De gevaarlijke reis van Max Velthuijs
  • Vriendjes van overal van Vivian den Hollander en Dagmar Stam

Keulen, A. van, Singer, E. (2012), Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar. Reed Business, Amsterdam. http://www.kinderboekenweek.nl/

| vrijdag 1 februari 2013 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf