Voorlichting: beslagen ten ijs…

Beslagen ten ijs…

Halverwege 2012 is Altijd Lente begonnen met het aanbieden voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders. Tijdens deze avonden maken ouders kennis met de werkwijze binnen Altijd Lente en recente ontwikkelingen zoals wachtlijsten in Amsterdam, rapport van de commissie Gunning en inspectierapporten. Tevens is er aandacht voor het onderwerp: waaraan kun je zien of de opvang bij je past?

Momenteel zijn er vanuit verschillende hoeken initiatieven om ouders te helpen een bewuste keuze te maken zoals vergelijkingssites, beoordelingen van andere ouders etc. Deze geven veel informatie over prijzen, ervaringen enzovoort. Maar wat als je meer wilt weten over hoe er met de kinderen wordt omgegaan, of het pedagogisch beleid wel aansluit bij de wensen? Ook hier wordt tijdens de voorlichtingsavonden dieper op in gegaan. In dit blog ga ik ook in op deze, in onze ogen, noodzakelijke aspecten voor het bepalen van de keuze voor een kinderdagverblijf en geef ik tevens aan hoe wij dat bij Altijd Lente doen.

Hoe is de sfeer en het ontvangst?

Een bezoek aan een vestiging van een kinderopvang kan een goede indruk geven van de sfeer op de groepen. Hoe word je ontvangen door de medewerkers? De indeling van de groep kan ook informatie geven over het pedagogisch beleid. Ziet de groep er voor de kinderen uitdagend uit? Is er voldoende speelgoed? Kunnen kinderen (een deel) van het speelgoed zelf pakken?

Bij Altijd Lente vinden wij het belangrijk om de ouders en bezoeker welkom te heten. We streven naar een open en betrokken sfeer waar volwassenen en kinderen zich thuis voelen. Kinderen voelen namelijk intuïtief aan hoe het contact is tussen volwassenen.

Hoe gaan jullie om met de kinderen? Is er visie?

Elk kind is uniek en hebben ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn. De basis hiervoor is een gevoel van veiligheid. Een kind dat zich veilig voelt gaat op ontdekking en ontwikkelt zich. Een vertrouwde omgeving draagt bij aan dit gevoel van veiligheid en wordt gecreëerd door voorspelbaarheid: een vast dagritme, herkenbare rituelen en vertrouwde volwassenen die sensitief reageren op signalen. In het omgaan met kinderen is naast het sensitief reageren en voorspelbaarheid, nabijheid belangrijk.

Tijdens een bezoek aan de opvang kun je op zaken letten als: Is er iemand die echt met de kinderen bezig (nabij) is? Hoe wordt er gereageerd op de kinderen en hoe reageren de kinderen op de medewerkers? Krijgen de kinderen aai over hun bol of complimentje?

Altijd Lente is een vertrouwde plek voor kinderen en ouders. Door de kleinschaligheid kennen medewerkers alle kinderen en ouders. Omdat we deze vertrouwdheid belangrijk vinden binnen Altijd Lente hebben we een eigen vaste invalpool van ongeveer 4 medewerkers en maken we geen gebruik van uitzendbureaus.

Binnen Altijd Lente werken we vanuit de sensitief responsieve houding waarin een positieve benadering centraal staat. Kinderen leren namelijk het meest vanuit positieve ervaringen. Onderdelen van een positieve benadering zijn: zo min mogelijk woorden als ‘nee’ en ‘niet’ en het benoemen van het gewenste gedrag.

Een kind dat op de stoel staat wordt gecorrigeerd door: ‘ga maar op je billen zitten op de stoel’.

We nemen kinderen serieus; We nemen de tijd om afscheid te nemen van ouders door samen met het kind papa of mama uit te zwaaien.

Hoe gaan jullie om met ouders? Is er een visie?

Tijdens het haal en breng moment is er een contact moment tussen ouder en de medewerker van de groep. Hoe gaat het met het kindje? Hoe was de nacht of de dag op het kinderdagverblijf? Deze informatie kan het makkelijker maken om de behoefte van een kind te begrijpen. Slecht slapen kan betekenen dat het kind te moe is om tot 18.00 te wachten met eten bijvoorbeeld.

Tijdens een bezoek zijn er vaak geen andere ouders aanwezig. De manier waarop je zelf wordt ontvangen kan informatie geven. Hoe word je ontvangen door de medewerkers? Hoe is de interesse in jou als (aanstaande) ouder? Is er ruimte voor eigen inbreng zoals het gaat om bepaalde voeding?

Een goede afstemming tussen Altijd Lente en thuis is essentieel punt in het pedagogische beleid. We zien onszelf dan ook als aanvullend op de opvoeding thuis. Zowel in de ochtend als de avond, maken wij uitgebreid tijd om informatie uit te wisselen. Elke 6 maanden is er vervolgens een kindbespreking waar uitgebreid stil wordt gestaan bij ontwikkelingen en wordt de afgelopen periode geëvalueerd.

We zien onszelf als een aanvulling. We denken mee in de opvoeding en verzorging. We bespreken wat we signaleren en stemmen af. Altijd Lente staat open voor de meer specifieke wensen van ouders zoals speciale voeding of een extra dag opvang waarbij het denken in mogelijkheden centraal staat. Doordat de lijnen kort zijn en er veel persoonlijk contact is tussen medewerkers en ouders, is het contact laagdrempelig en wordt als prettig ervaren.

Hoe gaat het wennen in zijn werk?

Op een kinderdagverblijf start het kind met een wen-periode. Het kind blijft elke wendag iets langer op het kindercentrum zodat hij of zij geleidelijk kan wennen aan de nieuwe volwassenen, de ruimte en geluiden.

De wenperiode is bij Altijd Lente vooraf aan de contractdatum. Dit omdat wij, naast dat het kind went aan de nieuwe omgeving, ook wij het kind goed willen leren kennen in zijn of haar gewoontes en behoeftes en dit zonder doorberekening aan ouders. Het wennen betreft meerdere dagdelen waarin er een geleidelijke opbouw is van het aantal uren aanwezig op Altijd Lente. We maken het kind wegwijs waarbij ‘het vertrouwd raken met elkaar’ de basis is. Tijdens het wennen blijft een van de medewerkers dicht bij het kind en begeleidt hem/haar bij het kennis maken met de ruimte, het speelgoed, de geluiden en andere kinderen.

Hoe wordt de ontwikkeling gestimuleerd van de kinderen? En hoe wordt er omgegaan met kinderen die niet mee willen doen met bepaalde activiteiten?

Kinderen ontwikkelen zich als ze hier de gelegenheid voor krijgen. Dit kan betekenen dat je ruimte biedt: in een wipper leert een baby niet rollen maar op een grote mat kan dat wel. Tevens kun je bepaalde leermomenten creëren door verschillende materialen en speelgoed aan te bieden, veel taal te gebruiken en creatieve activiteiten aan te bieden.

Tijdens een bezoek kan de indeling van de ruimte en het gebruik van materialen en speelgoed je hier meer over vertellen. Zijn er spiegels, een speelmat? Hangen er ook knutselwerkjes of foto’s van activiteiten? Waar zijn de kinderen op dat moment mee bezig?

Op de groepen van Altijd Lente wordt er gewerkt aan de hand van een thema. Binnen het thema worden activiteiten geboden die de verschillende ontwikkelingsgebieden bewust raken. Voor de allerkleinste zijn dit korte activiteitjes zoals knuffelspelletje, speeltje aangeven, liedjes zingen. Als kinderen zelfstandig kunnen zitten, mogen ze ervaren wat bijv. verf is, zand of lijm. We werken in kleine groepjes waar niet het eindproduct belangrijk is maar meer het proces met veel individuele aandacht, het ontdekken en ervaren. Kinderen mógen meedoen met een activiteit, willen ze niet dan is dat ook prima. Kinderen mogen zichzelf zijn en willen soms op een eigen manier ‘meedoen’ aan een activiteit; door te kijken.

Hoe gaat het slapen? Zijn er rituelen?

Het slaapmoment is het moment voor een kind om tot rust te komen en dit kan in een vertrouwde omgeving. Rituelen kunnen bijdragen aan deze omgeving. Rituelen komen op vaste momenten terug, en hebben een vaste invulling. Momenten worden voorspelbaar en brengen vertouwen en veiligheid met zich mee.

Veiligheid tijdens het slapen is een belangrijk punt binnen Altijd Lente. Zaken als koortjes en capuchons gaan uit tijdens het slaapmoment en we hebben voor de babygroep een protocol preventie wiegendood waarbij we elke 15 minuten bij de baby’s gaan kijken.

We maken veel gebruik van rituelen, ook voor het slapen gaan. Elk kind heeft zijn eigen ritme op de babygroep en deze wordt gevolgd. Kinderen hebben vaak een eigen knuffeltje of hebben een speentje en krijgen deze voor het slapen gaan. Dan wordt er duidelijk afscheid nemen voor het naar bed gaan. Als een baby gaat slapen dan wordt dit kindje door de anderen uitgezwaaid en welterusten gewenst.

Op de peutergroep is het ritueel uitgebreider. Kinderen gaan tegelijk naar bed. De kinderen krijgen de knuffels en eventuele speentjes. Een medewerker leest in de slaapkamer een verhaaltje voor en wenst iedereen welterusten.

Hoe is de aansturing op pedagogisch handelen? Hoe blijven medewerkers in ontwikkeling en uitgedaagd?

Kinderen zijn vol in ontwikkeling. Dit vraagt dan ook regelmatig om een andere benadering. Een kind wil van de een op andere dag ‘zelf’ zijn jas aandoen of de baby gaat ineens huilen als je even uit het zicht bent. Een groep kinderen is ook in ontwikkeling, de dynamiek verandert. Ervaringen uitwisselen, een frisse blik van collega of een leidinggevende op het kindercentrum zorgt voor een constant bewustzijn bij het omgaan met deze veranderingen. Het kunnen geven en ontvangen van feedback en voldoende aanwezigheid van een leidinggevende zijn hiervoor van belang.

Begin dit jaar heeft Altijd Lente voor alle groepen en alle medewerkers een externe nulmeting gedaan op het gebied van pedagogische kwaliteit door de NCKO kwaliteitsmonitor (voor het rapport zie blog NCKO). Delen van dit instrument worden gebruikt ter zelfevaluatie over aanbod van activiteiten, speelgoed en inrichting ruimten.

Altijd Lente heeft een direct leidinggevende en een kwaliteitsmanager in dienst welke zeer regelmatig op de groepen aanwezig zijn voor coaching on the job. Daarnaast worden de medewerkers individueel begeleid aan de hand van Video Interactie Begeleiding. Een methodiek waarbij video materiaal het bewust handelen bevorderd en blijft bij de kern: de kinderen!

Op de voorlichtingsavonden ontvangen wij positieve reacties en merken ook dat kinderopvang toch echt een ‘aparte’ branche is. Na deze avonden zijn de aanstaande ouders toegerust met kennis en inzichten die zij kunnen inzetten bij het maken van een keuze voor een opvang. Pedagogisch beleid en bewuste omgang daarmee, worden selectiecriteria. Een mooie ontwikkeling! Wegens succes zijn de voorlichtingsavonden ook voor volgend jaar weer gepland!

Tot slot een greep uit sites voor aanstaande ouders:

www.vergelijkdekinderopvang.nl
www.onkavoorouders.nl
www.kwaliteitswijzer.amsterdam.nl
www.kinderopvangkaart.nl
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
www.amsterdam.nl/kinderopvang

 

 

| woensdag 5 juni 2013 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf