De Opvang

Alle aspecten van de opvang

Als u zorg en werk wilt combineren, heeft u een kinderdagverblijf nodig dat daar perfect op aansluit. Dit start met kwalitatieve en hoogwaardige kinderopvang. Altijd Lente biedt u deze zekerheid.

Om u voldoende inzicht te geven in de werkwijze, geven we een uitgebreide beschrijving van de verschillende aspecten van de opvang. Hierbij is de pedagogische visie het vertrekpunt. De meer praktische aspecten zoals eten & drinken, activiteiten en veiligheid zijn ook zeer bepalend. De gang van zaken op de baby- en peutergroepen verschillen nogal van elkaar. Daarom worden deze apart beschreven.

Het is lastig om de kwaliteit van de opvang concreet zichtbaar en meetbaar te maken. Hiervoor zijn protocollen, procedures, overkoepelende afspraken en inspecties beschikbaar op de site.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf