Kwaliteit en convenant

Goed en helder geregeld

Convenant kwaliteit kinderopvang

Kindercentrum Altijd Lente wordt jaarlijks gecontroleerd door de Inspectie Kinderopvang van de GG&GD. Beoordelingen zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kwalificaties personeel

Sollicitanten worden nauwkeurig gescreend op ervaring, opleiding en arbeidsverleden. Goed werken met kinderen is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit. Daar selecteren wij streng op.

De pedagogisch medewerkers van Altijd Lente:

 • doorlopen een gedegen sollicitatieprocedure,
 • zijn gediplomeerd (minimaal ‘pw3’),
 • of in opleiding, begeleid door een gediplomeerde kracht, onder supervisie van het managementteam,
 • zijn in het bezit van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’,
 • zijn getraind in Altijd Lente protocollen,
 • kennen de organisatie en de kinderen,
 • zijn op de hoogte van de procedures op de groep.

Naar buiten beleid

Medewerkers mogen alleen met de kinderen naar buiten wanneer de protocollentoets is afgerond. Wanneer het onderdeel ‘naar buiten’ positief is beoordeeld, verstrekt het management formeel toestemming aan de medewerker.

Convenant kwaliteit kinderopvang

Afspraken die zijn vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang worden opgevolgd. Kwaliteit is gewaarborgd door:

 • gekwalificeerd personeel,
 • continuïteit in de pedagogisch begeleiding,
 • jaarlijkse ‘risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’,
 • beleid dat actief en structureel wordt getoetst en bijgesteld.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf