Impressie

Kwalitatieve opvang

Als u zorg en werk wilt combineren, heeft u een kinderdagverblijf nodig dat daar perfect op aansluit. Dit start met kwalitatieve en hoogwaardige kinderopvang. Altijd Lente biedt u deze zekerheid. Bij ons krijgt uw kind een veilig en vertrouwde omgeving, maximale continuïteit in de dienstverlening en flexibiliteit waar dat nodig is, voor u en voor uw kind.

Wat Altijd Lente zo bijzonder maakt?

Vooral onze manier dan denken en werken. Die zorgt dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen in de groep. Elke kind krijgt de stimulans die past bij zijn of haar ‘eigenheid’. Onze mensen worden structureel begeleid in pedagogisch handelen en uitgedaagd om zich hierin verder te ontwikkelen. Op de centra is altijd pedagogische ondersteuning beschikbaar.

Spelen, kleuren, klanken

Kinderen moeten buiten kunnen spelen, bewegen, gezond en lekker eten, muziek kunnen maken en creatief kunnen zijn. Daar steken wij veel energie in. Een greep uit de activiteiten tijdens onze kinderopvang:

  • het Altijd Lente Kinderatelier,
  • de gymnastiek- en yogaprogramma’s voor peuters,
  • muziek maken in samenwerking met Stichting MEMO (MEmorabele MOmenten) die kinderen op speelse en verantwoorde wijze laten kennismaken met diverse muziekstijlen en -instrumenten,
  • en een verantwoord voedingsbeleid dat inspeelt op de individuele behoeften van de kinderen.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf