Een dag Altijd Lente

Afwisseling en structuur

Kinderen komen graag bij Altijd Lente. De dagen zijn afwisselend, maar wel binnen een vertrouwde structuur van vaste rituelen. De babygroepen volgen de ritmes van de individuele kinderen tot ongeveer de leeftijd van 1 jaar. Langzaam maar zeker wennen deze kinderen aan een vaste dagindeling en worden zij voorbereid op de overstap naar de peutergroep. Hierbij wordt de eigenheid en de individuele ontwikkeling van ieder kind gerespecteerd.

Dagindeling

8.00 – 9.30 uur brengen
9.30 – 10.00 uur tussendoortje aan tafel (meestal cracker of rijstwafel met beleg en kruidenthee)
10.00 – 11.15 uur activiteit
11.30 – 12.20 uur lunch
12.30 – 12.45 uur uitkleden en tandenpoetsen
12.45 – 14.30 uur slapen
14.30 – 15.00 uur aankleden
15.00 – 15.30 uur tussendoortje aan tafel (meestal fruit met sap)
15.30 – 17.00 uur activiteit
17.00 – 18.30 uur halen

Aan het begin van de dag beginnen de groepen gezamenlijk; zodat ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen contact kunnen hebben. De groepen splitsen hierna op. Rond half tien zijn alle kinderen gebracht en beginnen de groepen met hun dagprogramma.

We streven ernaar om tussen 9.30 en 17.00 de rust te bewaren op de groepen. Wil je je kind ophalen binnen deze tijden? Dat is natuurlijk mogelijk. We vragen de ouders dit wel even af te stemmen met de pedagogisch medewerkers.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf