Plaatsing

Plaatsingsbeleid

Plaatsingsgesprek

Bij plaatsing wordt u uitgenodigd voor een plaatsings- en intakegesprek. Het plaatsingsgesprek wordt gevoerd door de leidinggevende. U wordt uitgebreid geïnformeerd over werkwijze, beleid, afspraken, etcetera. Tevens dient de verklaring met betrekking tot aansprakelijkheid getekend te worden.

Intakegesprek

Het intakegesprek wordt gevoerd door een pedagogisch medewerker van de groep waar het kindje geplaatst wordt. U bespreekt alle belangrijke informatie met betrekking tot het kind en maakt afspraken over het wennen.

Voorwaarden

Opvang door Altijd Lente is vastgelegd in een overeenkomst. De opzegtermijn is contractueel vastgelegd en betreft een maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Altijd Lente hanteert eigen voorwaarden en verbindt zich tevens aan de Algemene Voorwaarden Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. U vindt een exemplaar bij uw contract. Minimale afname is twee dagen per week.

Altijd Lente hanteert annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen de kosten voor de eerste maand gereserveerde opvang. Bevestiging van de reservering per e-mail is bindend. De opzegtermijn van een maand geldt vanaf de dag dat de opzegging is ontvangen.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf