English version

Noodopvang

Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het aantal besmettingen in de kinderopvang maar met het beperken van reisbewegingen en contacten van ouders.

Net als in het voorjaar zullen wij, vanaf woensdag 16 december, op de Bloem locatie aan de Waalstraat 9 weer een noodopvang organiseren alléén voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep zoals vermeld op de lijst van de Rijksoverheid. Het gaat hier dus om ouders die onmisbare facilitaire of ondersteunende functies uitoefenen ten aanzien van een van de cruciale beroepen!

Kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben kunnen op hun reguliere dagen gebruik maken van de noodopvang. Kinderen waarvan één van beide ouders een cruciaal beroep heeft dienen zoveel mogelijk thuis opgevangen te worden. Ouders met een cruciaal beroep die momenteel met zwangerschapsverlof zijn kunnen géén gebruik maken van de noodopvang.

Extra noodopvang, buiten de contractdagen om, kan alleen worden aangeboden bij voldoende beschikbaarheid. Ouders kunnen zich aanmelden voor noodopvang via (dit geldt óók voor ouders van Altijd Lente). De noodopvang op de Waalstraat is voor zowel Bloem als Altijd Lente kinderen van de in totaal 5 locaties.

In week 53 is onze opvang gesloten (óók voor noodopvang) zoals eerder aangekondigd. Als gevolg van de compensatie die jullie ontvangen voor alle gemiste opvangdagen gedurende de sluiting komen de tegoeddagen uit week 53 te vervallen.

Compensatieregeling voor ouders met kinderopvangtoeslag

Ouders wordt, evenals in het voorjaar, dringend verzocht de facturen te betalen en incasso’s niet te storneren, alleen dan blijft het recht op compensatie vanuit de overheid en Bloem/Altijd Lente bestaan. De regeling is gelijk aan die in het voorjaar. Dit betekent dat u automatisch uw eigen bijdrage van de overheid (via het SVB) terugkrijgt (tot aan het maximale kinderopvangtoeslag van 8,17 per uur in 2020 en 8,46 per uur in 2021). Alles daarboven krijgt u terug van Bloem\ Altijd Lente in februari 2021, zodra duidelijk is hoelang de sluiting heeft geduurd.

Compensatieregeling voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Er is een kleine groep ouders die nog geen volledige tegemoetkoming heeft ontvangen voor de sluiting afgelopen voorjaar. Deze groep heeft gebruik gemaakt van kinderopvang en de kosten van kinderopvang volledig zelf gedragen. Het betreft naar verwachting ouders van circa 8.000 kinderen.

Het kabinet vindt het wenselijk dat deze personen, die de facturen van kinderopvang tijdens de sluiting dit voorjaar hebben doorbetaald een tegemoetkoming krijgen. Ook zullen deze personen voor de nieuwe sluitingsperiode vanaf 16 december 2020 een tegemoetkoming krijgen mits zij de kinderopvangfacturen hebben doorbetaald, net als ouders met kinderopvangtoeslag of via gemeente gebruik maken van kinderopvang.

In de regeling die wordt uitgewerkt kan men op aanvraag een tegemoetkoming ontvangen. Het ligt voor de hand dat de regeling zowel een tegemoetkoming biedt over de periode in het voorjaar als de sluiting per 16 december. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren. In januari 2021 zal meer bekend worden over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.

Voor meer informatie raden wij u aan zich aan te melden bij Boink

Tot slot

Wij doen een dringend beroep op iedereen om alleen noodopvang aan te vragen als er echt geen andere mogelijkheid is zodat wij ook ons personeel zo min mogelijk kunnen laten reizen naar de noodopvang en daarmee bijdragen aan een snelle daling van het aantal besmettingen. Wij willen iedereen, ondanks deze nieuwe tegenslag, fijne kerstdagen wensen en een heel goed en gezond 2021, blijf gezond en tot snel!

Meer informatie over de sluiting en compensatie