Arbeidsvoorwaarden

Betrouwbare werkgever

  • Altijd Lente werkt met de CAO Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
  • Altijd Lente is aangesloten bij de pensioenverzekeraar PfWZ.
  • Persoonlijke en professionele groei is een speerpunt van Altijd Lente. Er is scholingsbeleid: er zijn vergoedingen beschikbaar voor opleiding en scholing en het is mogelijk om te leren in werktijd.
  • Een aantal avonden per jaar worden onze pedagogisch medewerkers intern getraind op diverse gebieden.
  • Bij begeleiding van medewerkers wordt gebruik gemaakt van ‘Video Interactie Begeleiding’.
  • Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zowel door de PVT (personeelsvertegenwoordiging) als door het management. Elk jaar organiseren we een teamdag.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf