Communicatie

Van overdracht tot klantensite

Open en zorgvuldige communicatie tussen ouder en kinderdagverblijf is een voorwaarde voor goede kinderopvang. Deze start met de overdracht, zowel aan het begin, als aan het einde van de dag. Pedagogisch medewerkers informeren ouders uitgebreid over de dag van hun kindje, omgekeerd is de informatie die ouders aan Altijd Lente geven onmisbaar voor goede opvang.

De communicatie bestaat verder uit:

  • Voortgangsgesprekken tussen ouders en mentor (pedagogisch medewerker) van het kindje.
  • Vanaf de babygroep houden wij een schriftje bij. Onze medewerkers schrijven regelmatig over de belevenissen van het kind gedurende de dag. De schriftjes gaan mee naar huis, waar ouders en kinderen ook in de schriftjes kunnen schrijven. De schriftjes zijn niet bedoeld als vervanging van de overdracht.
  • Regelmatig versturen wij e-mails aan de ouders met praktische informatie.
  • Per kwartaal geven wij een nieuwsbrief uit, de ‘Lentekolder’. Met uitgebreide informatie over de groepen, persoonlijke verhalen, tips, ontwikkelingen, regelgeving, artikelen, etcetera.

Op de centra hangen borden, met dagelijkse berichten zoals: Wie is er jarig, Wat is het thema van de week, Wie is er nieuw, etcetera. Het spreekt voor zich dat wij overdag altijd bereikbaar zijn per telefoon en e-mail.

Lees uitgebreider over communicatie op de Babygroep en Peutergroep.

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd

Floor en Eran

petit joyaux

Mes deux filles sont restées

Kasia

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche

Sadia

warm welcome

I want to write this

Cesare

a very clear message about their approach to children

We visited a series of

Mylene