Peutergroep

In vergelijking tot de babygroep, is er op de peutergroep meer structuur en regelmaat. De kinderen volgen hetzelfde dagritme voor wat betreft eten en slapen. Uiteraard gaan wij hier bij de jongste kinderen flexibel mee om. Peuters hebben behoefte aan regelmaat en structuur, het draagt bij aan een vrij en veilig gevoel op de groep.

Activiteiten

De activiteiten van de peuters zijn heel gevarieerd. De kinderen verven, tekenen, knippen, plakken en bouwen. We zingen, doen kringspelletjes, balspellen, rollenspellen, gym en yoga. Alle onderdelen van de ontwikkeling komen ruim aan bod:

  • emotioneel
  • cognitief
  • sociaal
  • motorisch

Omdat er in de ochtend meer tijd is voor uitgebreide activiteiten vinden er ’s middags over het algemeen wat rustigere of minder intensieve activiteiten plaats. Denk hierbij aan lezen, tekenen en zingen. Daarnaast gaan wij met de peuters veel naar buiten. De regels en afspraken over het naar buiten gaan zijn vastgelegd in het protocol ‘Naar buiten gaan’.

Verloop van de dag

De peuters nemen uitgebreid afscheid tijdens het brengen en halen. Kinderen mogen iets van thuis meenemen, een speeltje of knuffel waar ze aan gehecht zijn of zomaar iets wat ze graag willen laten zien. Ieder kind een eigen vakje voor de persoonlijke spulletjes en reservekleding. Voor het slapen gaan is er een vast ritueel, dat per kind kan verschillen. Peuters hebben een vaste plek in de slaapkamer. Als wij aan tafel gaan wordt er altijd eerst een liedje gezongen. Iedereen helpt mee met opruimen van het speelgoed en op eigen initiatief met het afruimen van de tafel.

Communicatie

Bij het brengen en halen nemen wij voldoende tijd voor de overdracht. Het komt de zorg ten goede als ouders en pedagogisch medewerkers goed zijn geïnformeerd over het kind. Tijdens het brengen is het mogelijkheid om op de groep even koffie of thee te drinken. Vanaf de babygroep houden wij een schriftje bij. Onze medewerkers schrijven regelmatig over de belevenissen van het kind gedurende de dag. De schriftjes zijn niet bedoeld als vervanging van de overdracht. Kinderen hebben een mentor die regelmatig afspraken maakt met ouders voor kindbesprekingen. De ouder geeft aan welke tijden hiervoor geschikt zijn. De gesprekken geven inzicht in de ontwikkeling van het kind en worden ervaringen uitgewisseld, afspraken gemaakt en advies gegeven. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor de kindbesprekingen.

een vervanging van thuis

Onze dochter Emilie gaat sinds oktober 2017 naar Altijd Lente. Ze is daar bijna 4 dagen in de week, en

Sigrid

bijzonder fijne plek

Altijd Lente is voor onze kinderen, maar ook voor ons als ouders, een bijzonder fijne plek geweest. Het is een

Jantien en Pepijn

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd Lente voor onze kinderen (nu 8 en 4 jaar) een ‘thuis’ buiten huis. Een warm

Floor en Eran

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters met veel plezier bij Altijd Lente mogen onderbrengen 2 jaar lang. Een tweede thuis voor

Enrique

warm welcome

I want to write this email to say thank you for your warm welcome from the very first day to

Cesare