Over Altijd Lente

Al 24 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf

In 1995 ging Altijd Lente enthousiast van start. De ambitie was om kinderopvang met een hoog kwaliteitsniveau te bieden. Met veel passie voor het vak werken we sindsdien volgens onze eigen visie aan het optimaliseren van de pedagogische aanpak. Naar ons inzicht is een pedagogisch beleid geen statische verzameling regels en richtlijnen. Maar een dynamisch proces van het team. Met veel ruimte voor ideeën en verandering. Dat onze aanpak werkt, merken we aan nieuwe klanten die vaak bewust kiezen voor opvang bij Altijd Lente. Tevredenheidonderzoeken geven al jaren het constante beeld van enthousiaste ouders en hoge waarderingen.

Lees over onze aanpak en visie:

Een veilige omgeving voor kind en ouder

Altijd Lente streeft ernaar om de ontwikkeling van elk kind te stimuleren, op weg naar zelfstandigheid. We realiseren dit met een zeer kindgerichte benadering, waarbij veiligheid en geborgenheid voorop staan. De ontwikkeling die een kind doormaakt is een natuurlijk aangeboren proces. De dagelijkse omgeving is daarbij van grote invloed. Het is een bekend feit dat kinderen zich het beste ontwikkelen in hun eigen tempo en vanuit een veilig gevoel. Naar ons inzicht komt het veiligheidsgevoel vooral voort uit de band tussen ouders en kinderdagverblijf. Open communicatie tussen ouders en medewerkers leidt tot goede afstemming en dat geeft vertrouwen. Klantgericht en kindgericht versterken elkaar!

Persoonlijke aandacht, bekende gezichten

Onze pedagogisch medewerkers zijn minimaal 3 dagen per week op de groep (kinderen minimaal 2 dagen). Zij stellen zich proactief en dienstverlenend op naar de ouders. Ze denken mee, stellen oplossingen voor, zijn altijd geïnteresseerd en betrokken. Om betrokkenheid te versterken werkt Altijd Lente met een vast team pedagogisch medewerkers. Dit geldt ook voor de invalpool. De persoonlijke betrokkenheid ziet u terug in de groepsgrootte: Altijd Lente is kleinschalig en overzichtelijk met slechts 2 groepen per vestiging.

Positieve benadering

Bij Altijd Lente krijg je als kind alle ruimte om te zijn wie je bent. Om dat tot uiting te doen komen, is een positieve benadering essentieel. We kijken goed naar de kinderen en spelen in op de behoeften. In vaktaal: een sensitieve responsieve houding. Het komt er – kortgezegd – op neer dat we emoties, gedachten, houding, tempo en andere kenmerken van een individueel kind respecteren en serieus benaderen.

Daarnaast leren en ontwikkelen kinderen zich het best én snelst, als iets hun interesse heeft en positieve ervaringen oplevert. Dit is precies de reden waarom de pedagogisch medewerkers geen “nee” of “niet” tegen de kinderen zeggen, maar alternatieven bieden. Deze attitude is ook bevorderlijk voor de goede sfeer op de groep.

Uitdaging, sociale interactie en activiteiten

Altijd Lente probeert kinderen een stapje verder te helpen door ze regelmatig uit te dagen. De uitdaging is te vinden in het aanbod van speelmateriaal en in de benadering van de kinderen door de pedagogisch medewerkers. Ook tijdens het spelen observeren zij de kinderen. Ze begeleiden het spel en geven op het juiste moment een uitdagende prikkel. Bijvoorbeeld door spelmateriaal toe te voegen of een prikkelende vraag te stellen. De pedagogisch medewerkers bieden tevens gerichte activiteiten aan op de diverse ontwikkelingsgebieden (zoals motoriek, taal, cognitief) en aan de hand van thema’s.

Sociale en persoonlijke groei

De sociale ontwikkeling van kinderen komt bij Altijd Lente expliciet aan bod. Een kinderdagverblijf is bij uitstek de omgeving om sociale vaardigheden op te doen. Er zijn veel verschillende kinderen, groepsrituelen en activiteiten waardoor concrete sociale vaardigheden worden aangeleerd. Hier krijgt het kind ook besef van normen en waarden. In het ontwikkelingsproces van een kind komen – meer impliciet – ook persoonlijke competenties aan bod. Zoals veerkracht, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Expliciet worden kinderen geprikkeld door muziek (MEMO), beweging (gym) en het Kinderatelier.

Binnen natuurlijk

Waar je je bevindt speelt ook een rol in de ontwikkeling. Er moet voldoende ruimte zijn om vrij te kunnen bewegen, de omgeving moet ‘fysiek’ veilig zijn. Maar ook veilig in de zin van ‘je thuis voelen’. Bij de inrichting van onze centra is veel gebruik gemaakt van natuurlijke producten, zoals hout en riet. Het interieur daagt uit tot spelen en ontdekken. Als de kinderen binnen komen staat het speelgoed uitnodigend ‘uitgestald’, poppenbedjes zijn opgemaakt en tafeltje gedekt. Speelgoed wordt afwisselend aangeboden, maar kinderen kunnen ook zelf kiezen.

Natuurlijk ook buiten

De naam zegt het al: Altijd Lente is graag buiten. Beide vestigingen liggen aan de rand van het Vondelpark. We gaan zeer regelmatig lekker het park in om bladeren te zoeken, in bomen te klimmen, aan bloemen te ruiken en beestjes te bekijken. Het ervaren van regen hoort er ook bij.

Bewust eten, maar wel lekker!

Naast het bewust pedagogisch handelen, vindt Altijd Lente bewuste voeding belangrijk. We bieden zoveel mogelijk natuurlijke producten zonder toegevoegde suikers aan. Met een goede balans tussen ‘goede’ en ‘slechte’ vetten. Daarnaast letten we op de hoeveelheid zout, kruiden en kleurstoffen. We streven ernaar om elke week tenminste een keer warm te lunchen met de kinderen.

Pedagogische begeleiding

Onze pedagogisch medewerkers hebben de juiste opleidingen afgesloten, of zijn hier nog mee bezig. Wij geven ze volop support om zich te blijven ontwikkelen. Zoals met speciale trainingen, leerstof, pedagogische begeleiding op de groep en de innovatieve ‘video interactie begeleiding’. Goed werken met kinderen is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit. Daar selecteren wij streng op. Wij kennen onze medewerkers als alert, betrokken en geboeid door alles wat kinderen zeggen, denken en meemaken.

a very clear message about their approach to children

We visited a series of creches for our boys . As all parents, we wanted the best for our children

Mylene

bijzonder fijne plek

Altijd Lente is voor onze kinderen, maar ook voor ons als ouders, een bijzonder fijne plek geweest. Het is een

Jantien en Pepijn

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd Lente voor onze kinderen (nu 8 en 4 jaar) een ‘thuis’ buiten huis. Een warm

Floor en Eran

petit joyaux

Mes deux filles sont restées plus de deux ans chez Altijd Lente (Willemsparkweg 148). Cette crèche est un petit joyaux,

Kasia

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche , les enfants ont besoin de se sentir en sécurité pour établir une relation de

Sadia