GGD Inspectierapporten

Eens per jaar wordt ieder kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. Hieronder treft u de rapporten van de laatste inspecties van onze vestigingen aan

petit joyaux

Mes deux filles sont restées

Kasia

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters

Enrique

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd

Floor en Eran

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche

Sadia

a very clear message about their approach to children

We visited a series of

Mylene