Pedagogische visie

Verlengstuk van thuis

De ontwikkeling van een kind is een persoonlijk en uniek proces, dat wordt beïnvloed door aangeboren- én omgevingsfactoren. Kinderen hebben de ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Altijd Lente begeleidt en stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en geeft aanvulling op de opvoeding van de ouders en/of verzorgers. Daarbij bieden we hen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. En waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. Voor ons is het een kerntaak om aan deze vereisten te voldoen.

Reageren op signalen

In de omgang met het individuele kind volgen wij de principes van sensitief-responsieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat wij onze eigen reacties afstemmen op de behoeften en signalen van het kind. Er zijn hierbij vier uitgangspunten:

  • Emotionele ondersteuning
  • Respect voor de autonomie van het kind
  • Structureren en grenzen stellen
  • Informatie en uitleg geven

Ons hele pedagogisch beleid kunt u via deze link downloaden.

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters

Enrique

petit joyaux

Mes deux filles sont restées

Kasia

een vervanging van thuis

Onze dochter Emilie gaat sinds

Sigrid

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd

Floor en Eran

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche

Sadia