Kwaliteit en convenant

Goed en helder geregeld

Convenant kwaliteit kinderopvang

Kindercentrum Altijd Lente wordt jaarlijks gecontroleerd door de Inspectie Kinderopvang van de GG&GD. Beoordelingen zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kwalificaties personeel

Sollicitanten worden nauwkeurig gescreend op ervaring, opleiding en arbeidsverleden. Goed werken met kinderen is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit. Daar selecteren wij streng op.

De pedagogisch medewerkers van Altijd Lente:

 • doorlopen een gedegen sollicitatieprocedure,
 • zijn gediplomeerd (minimaal ‘pw3’),
 • of in opleiding, begeleid door een gediplomeerde kracht, onder supervisie van het managementteam,
 • zijn in het bezit van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’,
 • zijn getraind in Altijd Lente protocollen,
 • kennen de organisatie en de kinderen,
 • zijn op de hoogte van de procedures op de groep.

Naar buiten beleid

Medewerkers mogen alleen met de kinderen naar buiten wanneer de protocollentoets is afgerond. Wanneer het onderdeel ‘naar buiten’ positief is beoordeeld, verstrekt het management formeel toestemming aan de medewerker.

Convenant kwaliteit kinderopvang

Afspraken die zijn vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang worden opgevolgd. Kwaliteit is gewaarborgd door:

 • gekwalificeerd personeel,
 • continuïteit in de pedagogisch begeleiding,
 • jaarlijkse ‘risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’,
 • beleid dat actief en structureel wordt getoetst en bijgesteld.

petit joyaux

Mes deux filles sont restées plus de deux ans chez Altijd Lente (Willemsparkweg 148). Cette crèche est un petit joyaux,

Kasia

een vervanging van thuis

Onze dochter Emilie gaat sinds oktober 2017 naar Altijd Lente. Ze is daar bijna 4 dagen in de week, en

Sigrid

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd Lente voor onze kinderen (nu 8 en 4 jaar) een ‘thuis’ buiten huis. Een warm

Floor en Eran

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters met veel plezier bij Altijd Lente mogen onderbrengen 2 jaar lang. Een tweede thuis voor

Enrique

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche , les enfants ont besoin de se sentir en sécurité pour établir une relation de

Sadia