Tarieven

  • € 9,76 per uur. (tarieven 2020)
  • Dit is op basis van een opvangdag van 10,5 uur (reguliere opvang van 8.00 – 18.30 uur).
  • Minimale afname is 2 dagen per week.
  • Altijd Lente berekent geen BTW: vermelde bedragen zijn bruto bedragen.
  • Netto bedragen zijn inkomensafhankelijk. U kan uw NETTOBIJDRAGE zelf bereken via deze link.
  • Kosten voor kinderopvang worden voorafgaand aan de opvangmaand geïncasseerd via automatische incasso.
  • Tijdens afwezigheid, zoals vakanties, blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.
Bereken je nettobijdrage
Aantal dagen opvang Brutoprijs per maand
2 dagen opvang €    887,88
3 dagen opvang € 1.331,82
4 dagen opvang € 1.775,76
5 dagen opvang € 2.219,70
Een extra hele dag opvang €      102,45
Een extra halve dag opvang €      51,22

petit joyaux

Mes deux filles sont restées

Kasia

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche

Sadia

een vervanging van thuis

Onze dochter Emilie gaat sinds

Sigrid

warm welcome

I want to write this

Cesare

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters

Enrique