Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene voorwaarden die gelden voor ons als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ook onze aanvullende voorwaarden zijn hier te vinden. Beide documenten zijn van toepassing op al onze contracten.

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Aanvullende voorwaarden Kinderdagverblijf Bloem en Kindercentrum Altijd Lente


Here you will find the General Terms and Conditions that apply to us as a member of the Branch Organisation for Childcare. Our Additional conditions can also be found here. Both documents apply to all our contracts.

General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Care

Additional conditions Kinderdagverblijf Bloem & Kindercentrum Altijd Lente