Een dag Altijd Lente

Kinderen komen graag bij Altijd Lente. De dagen zijn afwisselend, maar wel binnen een vertrouwde structuur van vaste rituelen. De babygroepen volgen de ritmes van de individuele kinderen tot ongeveer de leeftijd van 1 jaar. Langzaam maar zeker wennen deze kinderen aan een vaste dagindeling en worden zij voorbereid op de overstap naar de peutergroep. Hierbij wordt de eigenheid en de individuele ontwikkeling van ieder kind gerespecteerd.

Tijdstip Activiteit
8.00 – 9.30 uur brengen
9.30 – 10.00 uur tussendoortje aan tafel (meestal cracker of rijstwafel met beleg en kruidenthee)
10.00 – 11.15 uur activiteit
11.30 – 12.20 uur lunch
12.30 – 12.45 uur uitkleden en tandenpoetsen
12.45 – 14.30 uur slapen
14.30 – 15.00 uur aankleden
15.00 – 15.30 uur tussendoortje aan tafel (meestal fruit met sap)
15.30 – 17.00 uur activiteit
17.00 – 18.30 uur halen

Aan het begin van de dag beginnen de groepen gezamenlijk; zodat ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen contact kunnen hebben. De groepen splitsen hierna op. Rond half tien zijn alle kinderen gebracht en beginnen de groepen met hun dagprogramma.

We streven ernaar om tussen 9.30 en 17.00 de rust te bewaren op de groepen. Wil je je kind ophalen binnen deze tijden? Dat is natuurlijk mogelijk. We vragen de ouders dit wel even af te stemmen met de pedagogisch medewerkers.

petit joyaux

Mes deux filles sont restées

Kasia

een vervanging van thuis

Onze dochter Emilie gaat sinds

Sigrid

a very clear message about their approach to children

We visited a series of

Mylene

warm welcome

I want to write this

Cesare

une relation de confiance

Pour s’épanouir à la crèche

Sadia